Obornik niezwykłe wartościowy nawóz organiczny

Obornik stanowi cenny i niezwykle wartościowy nawóz organiczny. Jego wpływ na glebę jest nie do przecenienia, a efekty nawożenia ziemi obornikiem są wymierne, nie tylko w przypadku wielohektarowych upraw i plantacji. Obornik z powodzeniem możemy wykorzystywać również na naszej działce, zarówno pod uprawę roślin jadalnych, jak i roślin ozdobnych. Dzięki niemu, gleba stanie się bardziej żyzna i bogatsza w wartości odżywcze. Zastanawiacie się, jak obornik wpływa na glebę? Jesteście ciekawi dlaczego uznawany jest on za jeden z najbardziej wartościowych nawozów organicznych i w jakich ilościach należy go stosować? Specjalnie dla was, zebraliśmy najistotniejsze informacje dotyczące nawożenia ziemi obornikiem. Zapraszamy do lektury.

Obornik skład

Obornik doceniany jest przez rolników, ogrodników oraz działkowców, przede wszystkim ze względu na swój skład chemiczny. Duża zawartość substancji odżywczych oraz pierwiastków sprawia, że nawożenie obornikiem pozwala dostarczyć glebie ziemi niezbędnych składników. Nie każdy z nas zadaje sobie sprawę z faktu, że obornik zawiera wiele istotnych związków organicznych, których nie znajdziemy w gotowych, dostępnych w sklepie, nawozach mineralnych. Substancje te są uwalniane powoli i równomiernie, dzięki temu, że obornik bardzo powoli rozkłada się w ziemi. Nawożenie nim, zapewniania więc stopniowe i zrównoważone użyźnianie ziemi na działce lub w ogrodzie.

skład obornika
obornik naturalny

Dodatkową zaletą obornika jest fakt, że stanowi dla gleby bardzo cenne źródło próchnicy, niezbędnej do prawidłowego przebiegu procesów bakteryjnych. Próchnica zmienia także strukturę gleby, która staje się pulchna i bardziej przepuszczalna. W składzie obornika znajdziemy wiele cennych substancji chemicznych przede wszystkim azot, potas i fosfor, będące głównymi składnikami nawozów mineralnych stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Jest również cennym źródłem magnezu, wapnia, żelaza, boru i innych, istotnych z punktu widzenia użyźniania gleby, związków chemicznych.

Rodzaje obornika

Obornik jest nawozem organicznym, występującym w kilku rodzajach. Jak doskonale wiadomo, powstaje on przy udziale zwierząt gospodarskich, stanowiąc mieszaninę substancji organicznych oraz materiału wykorzystywanego jako posłanie (głównie słoma). Poszczególne rodzaje obornika różnią się między sobą składem i zawartością substancji odżywczych. Właśnie dlatego preferuje się wybór najbardziej optymalnego rodzaju pod kątem charakteru i wartości gleby. Do najpopularniejszych odmian obornika należą:

obornik bydlęcy

– bardzo uniwersalny, stosowany na większości gleb w szczególności dobry na ziemie piaszczyste, z tendencją do szybkiego wypłukiwania składników odżywczych. Powolne rozkładanie obornika w ziemi sprawia, że niezbędne wartości mineralne pozostają w takich glebach przez dłuższy czas. W odróżnieniu od obornika świńskiego obornik naturalny obornik bydlęcy, zawiera on mniej azotu i składników odżywczych, za to jest w nim więcej potasu,

obornik bydlęcy czyli pochodzący od krów
obornik bydlęcy

obornik koński

– sprawdza się do stosowana na glebach ciężkich oraz lżejszych należy wiedzieć, że stosowanie końskiego obornika może doprowadzić do szybkiego ogrzewania ziemi, co nie we wszystkich przypadkach jest procesem pożądanym.

obornik koński
obornik koński

obornik świński

– lepiej od obornika bydlęcego sprawdza się na ziemiach piaszczystych i glebach o większym stopniu wyjałowienia. Obornik świński stanowi jedną z podstawowych form nawożenia dużych powierzchni w gospodarstwach rolnych. Stosuje się go jako użyźnienie podłoża pod te gatunki roślin, które wytwarzają duże ilości zielonych elementów: liście, pędy, łodygi). Jest niezastąpiony przy nawożeniu gleby pod łąki i użytki zielone.

obornik kurzy

– nie powinien być stosowany bez rozcieńczania, ponieważ zawiera duże ilości azotu. Zbyt intensywne nawożenie wyłącznie kurzym obornikiem, może skutkować przenawożeniem roślin. Właśnie dlatego, zaleca się stosować obornik kurzy jako dodatek do innych nawozów organicznych. Obornik z przydomowej hodowli drobiu dobrze sprawdzi się także przy produkcji kompostu, dlatego często stosuje się go na przemian z pozostałymi odpadami organicznymi na pryzmie kompostowej lub w kompostowniku.

Jak widać, poszczególne odmiany i rodzaje obornika mają swoje specyficzne cechy, jednak każdy z nich znajdzie zastosowanie w gospodarstwie. Należy jednak pamiętać, by nawożenie obornikiem praktykować z zachowaniem najważniejszych zasad. Niezależnie od rodzaju, obornik jest bowiem nawozem, zawierającym duże stężenia związków i substancji chemicznych, które mogą być groźne dla środowiska. Właśnie dlatego, stosowanie obornika zostało uregulowane tak, by nie wpływało negatywnie na środowisko naturalne oraz jakość życia człowieka. Obornika, ale także innych nawozów naturalnych nie wolno stosować na zalanych glebach, podobnie na ziemiach przykrytych śniegiem. Również zamarznięte gleby nie pozwalają na właściwy rozkład obornika. Zakaz stosowania obornika dotyczy także obszarów w bezpośrednim sąsiedztwie ujęć wody, a także przy brzegach kąpielisk i innych zbiorników wodnych, z uwagi na możliwość skażenia wód. Mając pole lub użytki zielone w takich miejscach, powinniśmy wstrzymać się od nawożenia obornikiem w odległości minimum 20 metrów od brzegu.

nawożenie obornikem pola
nawożenie obornikem

Stosowanie obornika: kiedy, jak, ile?

Kiedy jest optymalny moment na nawożenie ziemi obornikiem? Odpowiedni okres na stosowanie obornika trwa od początku marca do końca listopada. Jest to związane z cyklem wegetacji roślin, a także z temperaturami, które w tym okresie umożliwiają przenikanie obornika do gleby i jego rozkład. W ogrodzie, przekopujemy ziemię na głębokości ok. 20 cm, mieszając ją z obornikiem. Na polach, obornik rozrzucany jest za pomocą odpowiedniego sprzętu, a do gleby trafia na skutek orki. Ważne jest, by obornik, podobnie jak inne nawozy organiczne, stosować w sposób równomierny, rozmieszczając go na całym terenie gleby. W nawożeniu obornikiem niezwykle istotne jest także rozsądne dawkowanie. Maksymalna dawka nie powinna przekraczać ilości 40 ton obornika na 1 hektar użytku rolnego w skali roku.