Czy rośliny rosną przez całe życie?

Wzrost oznacza powstawanie i rozrost wielkości oraz liczby komórek danego organizmu. Czy jednak proces ten ma miejsce podczas całej historii jego życia? Czy zwierzęta i rośliny przechodzą ten proces cały czas? Konieczne przeczytaj i zobacz, czy rośliny rosną przez całe życie. Sprawdź też, jak wzrost roślin odbywa się, oraz czy dotyczy wszystkich ich organów i tkanek.

Wzrost roślin na tle innych organizmów.

Wzrost organizmów występuje zwykle zgodnie z pewnym planem, który ostatecznie określa rozmiar i kształt danej jednostki. Wzrost może być ograniczony do specjalnych regionów organizmu, jak na przykład warstwy komórek, które dzielą się i powiększają w pobliżu wierzchołka pędu lub korzenia. U zwierząt i ludzi komórki zaangażowane we wzrost są też jednak rozmieszczone w całym ciele organizmu (np. w zarodku ludzkim i zwierzęcym).

Ich tempo podziału i wzrost wielkości są wtedy odmienne, zależnie od miejsca lokalizacji. To, że wzorzec wzrostu jest z góry określony i regularny u roślin i zwierząt, można potem zaobserwować w ich postaciach dorosłych. Jednak u niektórych organizmów, zwłaszcza u prymitywnych śluzowców, nie występuje regularny wzorzec wzrostu i powstaje tylko bezkształtna masa cytoplazmatyczna.

Czy rośliny rosną przez całe życie – tempo wzrostu.

Tempo wzrostu różnych składników organizmu może mieć istotne konsekwencje w jego zdolności do przystosowywania się do różnych środowisk. Dlatego proces ten może odgrywać znaczącą rolę w procesie ewolucji. Na przykład przyspieszenie tempa wzrostu mięsistych części płetw parzystych u ryb, umożliwiłoby im lepsze przystosowanie lokomotoryczne do ziemno-błotnego, a potem do ziemnego trybu życia.

Takie nieproporcjonalne zmiany (mutacje) w dzikiej przyrodzie wynikają ostatecznie z przypadkowych zmian w materiale genetycznym. Tak poważna ewolucja kończyn u kręgowców, poprzez naturalną selekcję mogłaby być jednak niemożliwa. O wiele lepiej rzecz ma się u roślin. Konieczne przeczytaj i zobacz, czy rośliny rosną przez całe życie. Sprawdź też, jak wzrost roślin odbywa się, oraz czy dotyczy wszystkich ich organów i tkanek.

Czy rośliny rosną przez całe życie

Czy rośliny rosną przez całe życie – wzrost komórkowy.

Wzrost wielkości i zmiany kształtu rozwijającego się organizmu, zależą od wzrostu liczby i wielkości tworzących go komórek. Dotyczy to zarówno roślin, jak i zwierząt (wzrost roślin i zwierząt), choć nie w takiej samej proporcji. Wzrost liczby komórek następuje za pomocą precyzyjnego mechanizmu podziału komórkowego, zwanego mitozą. Podczas mitozy chromosomy mające materiał genetyczny, są namnażane w jądrze poprzez swe podwojenie. Następnie zachodzi rozdzielenie tych chromosomów na dwie części oraz podział reszty komórki. Każda z dwu części jest precyzyjnie dystrybuowana do przeciwległych połówek dzielącej się komórki.

Po tym tworzy się bruzda podziałowa i powstają w końcu dwie komórki potomne. Każda z obu nowopowstałych komórek zawiera po jednym z każdego typu chromosomów, organelli itp. Każda połowa dzielącej się komórki otrzymuje pełny zestaw chromosomów i organelli komórkowych, zanim ta stara komórka całkowicie się rozdzieli na dwie potomne. W komórkach zwierzęcych podziałowi ulega na koniec również błona komórkowa (cytokineza). A w komórkach roślinnych prócz tego, powstaje też nowa ściana celulozowa pomiędzy nowymi komórkami. Komórka macierzysta zwykle rośnie i powiększa się również dwukrotnie w okresie całego swojego życia, zanim wejdzie w opisaną fazę podziału mitotycznego.

Ta ostateczna wielkość to macierzysta wielkość komórki. Jednymi z największych są przy tym właśnie komórki roślinne. Dlatego cały cykl życia komórki obejmuje wzrost i podział komórek. Po wzroście komórek (wzroście masy cytoplazmatycznej, liczby chromosomów i powierzchni komórki), następuje podział komórki, w którym masa cytoplazmatyczna i chromosomy są dystrybuowane do komórek potomnych. Jednak taki wzrost masy cytoplazmatycznej nie zawsze występuje w czasie cykli podziału komórek.

Przykładowo we wczesnym rozwoju zarodka, pierwotna komórka jajowa jest zwykle bardzo duża i ulega powtarzanej serii podziałów komórkowych, bez jakichkolwiek okresów wzrostu. Oryginalna komórka jajowa dzieli się w rezultacie na tysiące małych komórek. Dopiero po uzyskaniu przez zarodek pokarmu z otoczenia, następuje zwykły, opisany wyżej wzorzec wzrostu i mitozy.

Czy rośliny rosną przez całe życie – jak odbywa się wzrost roślin.

Komórki potomne powstałe w wyniku podziału komórek na końcach korzeni i pędów, mogą ulec wzrostowi (wzrost roślin). Odbywa się to dzięki wodzie przechowywanej w wakuoli czyli wodniczce komórki. Pobranie wody wytwarza ciśnienie, które naciska na ścianki celulozowe komórek roślinnych, zwiększając w ten sposób ich długość, obwód i sztywność (turgor). Jednak nie następuje jednoczesny znaczący wzrost suchej masy w komórce. Bardzo młoda kiełkująca roślinka ma wiele komórek merystemowych w całym ciele.

Komórki te przechodzą cykle wzrostu i podziału. Jednak po ustaleniu pozycji końcówki korzenia i pędu, dalszy potencjał podziału tych komórek ogranicza się już tylko do wybranych regionów zwanych merystemami. Są to tkanki twórcze roślin. Taka tkanka jest tuż pod powierzchnią końców korzeni i jest to ich stożek wzrostu. Inne podobne centra są w stożkach wzrostu łodyg. Niektóre komórki potomne pozostają na stożku wzrostu korzenia lub łodygi i nadal się tu dzielą, dając kolejne komórki potomne.

Czy rośliny rosną przez całe życie

Inne komórki potomne ulegają natomiast zwiększeniu długości i przesuwają się do tyłu. Umożliwia to korzeniowi lub łodydze rośnięcie na długość. W łodygach ten sam ograniczony obszar merystematyczny na wierzchołku jest też odpowiedzialny za tworzenie komórek zawiązków nowych liści i łodyg bocznych, kwiatów i owoców. Rośliny rozwijają też komórki miazgi, która jest ich trzecim rodzajem tkanek twórczych.

Miazga leży między pasmami naczyniowymi łyka i ksylemu czyli drewna. Są to tkanki przenoszące wodę i sole mineralne z korzenia do nadziemnych części roślin, oraz cukier z liści do reszty rośliny. Rośliny rosną tak przez cały swego życia.

Czy rośliny rosną przez całe życie – jak długo żyją rośliny?

Skoro rośliny rosną w swych pewnych częściach ciała przez całe życie, to jak długo rośliny mogą w takim razie żyć? Czy mają określoną przeżywalność, zależnie od gatunku czy odmiany? Otóż wszystkie rośliny w końcu umierają. Ale według naukowców z nowojorskiego Ogrodu Botanicznego na Bronksie w USA, nie można jednoznacznie ustalić określonej żywotności dla danych roślin, z wyjątkiem roślin nazywanych „jednorocznymi”. Rośliny jednoroczne żyją tylko przez jeden sezon wegetacyjny, a na jego koniec obumierają.

W ziemi zimują tylko ich nasiona, które wiosną dadzą nowe pokolenie takich roślin. Z wyjątkiem jednorocznych, długość życia i jednocześnie wzrost roślin pozostałych zależy od jakości ich pielęgnacji, warunków uprawy, gatunku i odmiany. Oznacza to, że wzrost i żywotność roślin domowych i uprawnych leży niemal całkowicie w naszych rękach. Jeśli zapewnimy im dokładnie to, czego potrzebują, będą trwać długo i obficie się rozrastać, a nawet kwitnąć i owocować.

Niektóre rośliny mają jednak tak skomplikowane wymagania, że trudno im sprostać w odmiennych warunkach klimatycznych i w warunkach domowych. Inne z kolei mają mniejsze szanse na osiągnięcie naturalnego wieku seniora w warunkach domowych, ze względu na swą genetykę i niekiedy też jeszcze inne czynniki.

Czy rośliny rosną przez całe życie – różnice we wzroście między roślinami i zwierzętami.

W przeciwieństwie do zwierząt, rośliny wieloletnie nie mają ściśle ustalonego wieku dojrzałości i starości. Jeśli warunki są odpowiednie, to po prostu rosną. Istnieją jednak dwa główne ograniczenia wzrostu i życia roślin. Po pierwsze, roślina domowa może urosnąć na tyle, na ile pozwoli na to pomieszczenie, w którym stoi. Roślina dziko rosnąca zacznie się z kolei w pewnym momencie łamać pod własnym ciężarem. U zbyt wielkiej rośliny korzenie nie dadzą też rady transportować odpowiedniej ilości wody i minerałów z gleby w górę.

rosnący bambus

Gdyby ludzie i zwierzęta mogli rosnąć tak samo długo, jak długo mogą się odżywiać, to w końcu staliby się tak wysocy, że nie mogliby utrzymać się na nogach przy naszym przyciąganiu ziemskim. Kolejnążnicą między roślinami i zwierzętami jest rodzaj tkanki zwanej „merystemową”. Komórki merystemy roślin są co prawda podobne do naszych komórek macierzystych. Znajdują się we wspomnianych stożkach wzrostu korzeni i na końcach łodyg. W dowolnym momencie mogą zmienić się w inny typ komórek dzieląc się wiele, wiele razy w trakcie całego życia rośliny. U zwierząt i ludzi dzieje się tak jednak tylko do osiągnięcia dojrzałości.

Te części u roślin zachowują się jednak jak wieczne zarodki i dlatego rośliny mogą rosnąć w nieskończoność. Dlatego można włożyć liść lub łodygę niektórych roślin w szklankę wody, a dość szybko puszczą korzenie i wyrosną na kolejną roślinę. Nic dziwnego, że wiele gatunków drzew może żyć nawet całe tysiące lat – np. sekwoje i sosny ościste zwane też długowiecznymi dożywają 4 tys. lat (najstarsza sosna w USA nazwana Metuzalem ma nieco ponad 4800 lat).

Inne długowieczne rośliny to m.in. Sanseveria, Schlumbergera, paprocie bostońskie (Nephrolepis exaltata bostoniensis), grobosze, Ficus Benjamina, Chlorophytum como sum. Japońskie drzewka Bonsai mogą żyć ponad 800 lat, prowadzone ze starannością przez mistrzów tej sztuki.