Szkodniki papryki i ich zwalczanie

5/5 - (1 vote)

Papryka pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Jest jednak powszechnie uprawiana na świecie w namiotach foliowych i cieplarniach. Jej kolorowe warzywne owoce cieszą się bardzo dużą popularnością. Nietrudno ją też uprawiać amatorsko. Trzeba tylko dobrze zadbać o ochronę przed szkodnikami i chorobami! Jak to zrobić najlepiej? Uprawiasz paprykę i masz problem ze szkodnikami? Konieczne przeczytaj więc i jeszcze dziś sprawdź w praktyce – szkodniki papryki i ich zwalczanie.

Szkodniki papryki i ich zwalczanie:

mszyce Myzus persicae

małe owady o miękkim ciele, koloru zielonego lub żółtego, żerujące na spodniej stronie liści i łodyg. Mogą też być różowe, brązowe, czerwonawe lub czarne, zależnie od gatunku i rośliny żywicielskiej. Inwazja mszyc może powodować żółknięcie, nekrotyczne plamy i zniekształcenie liści, karłowate pędy. Mszyce wydzielają też lepką i słodką spadź, która sprzyja rozwojowi grzybic.

Jeśli populacja mszyc jest ograniczona do kilku liści czy pędów, inwazję można wyciąć i zutylizować. Sprawdza się też sadzonki pod kątem mszyc przed sadzeniem. Najlepiej też używać odmiany bardziej odporne. Odpowiednie ściółki także mogą zniechęcić mszyce do żerowania na roślinach. Zaatakowane rośliny można pryskać silnym strumieniem wody, co strąca i zabija mszyce.

choroby roślin balkonowych mszyce

Insektycydy są na ogół wymagane wtedy, gdy inwazja jest bardzo duża. Papryki tolerują zwykle inwazje na niskim i średnim poziomie. Mydła owadobójcze lub oleje (np. z miodli indyjskiej lub rzepakowy) są zwykle najlepszą metodą.

Szkodniki papryki i ich zwalczanie: światłówka naziemnica Spodoptera exigua

powodują pojedyncze lub ściśle zgrupowane, okrągłe lub nieregularne dziury w liściach. Obfite żerowanie młodych larw prowadzi do powstania tylko szkieletów liści. Wyjadają też płytkie rany w owocach. Na liściach mogą znajdować się skupiska po 50-150 ich jaj, pokrytych białawą łuską, która nadaje im kosmaty lub rozmyty wygląd. Młode larwy mają kolor od bladozielonego do żółtego. Starsze są na ogół ciemnozielone z ciemną i jasną linią wzdłuż boku ciała, oraz różowym lub żółtym spodem. Owady te mogą mieć nawet 3-5 pokoleń rocznie. Organiczne metody zwalczania obejmują środki biologiczne (przez naturalnych wrogów pasożytujących na larwach, np. bakteria Bacillus thuringiensis) i chemiczne insektycydy.

Szkodnik papryki i ich zwalczanie: stonka ziemniaczana Leptinotarsa decemlineata

chrząszcze te zjadają i uszkadzają liście. Jeśli porażenie jest duże, liście mogą całkowicie opadać. Dorosła stonka to owad w czarno-żółte paski. Larwy są jaskrawoczerwone z czarnymi głowami, kiedy wykluwają się po raz pierwszy. Potem zmieniają kolor na różowy. Mają też dwa rzędy czarnych plam. Dorosłe stonki pojawiają się wiosną. Samice składają partie do 20 pomarańczowo-żółtych jaj na spodniej stronie liści.

Czytaj również  Jak zwalczać stonkę ziemniaczaną
stonki
stonka ziemniaczana dorosłe osobniki

Jedna samica może złożyć 500 lub więcej jaj przez 4-5 tyg. Zwalczanie stonek ziemniaczanych może być trudne, bo rozwinęły one wysoki poziom odporności na środki owadobójcze. Sadzenie wcześnie dojrzewających odmian pozwala jednak zwykle uniknąć większości uszkodzeń.

Dorosłe stonki i ich larwy należy zbierać ręcznie z roślin i niszczyć w wodzie z mydłem. Skuteczne są też środki owadobójcze, ale nie powinny być stosowane za często.

Papryki szkodniki małe skaczące chrząszcze pchełki

wygryzają małe dziury lub doły w liściach. Młode rośliny i sadzonki są szczególnie podatne. Wzrost roślin może być przez to ograniczony, a jeśli uszkodzenie jest duże, rośliny mogą zamierać. Szkodnikiem są małe (1,5 do 3,0 mm) ciemno ubarwione i metalicznie błyszczące chrząszcze, które podskakują zaniepokojone. Mogą zimować na chwastach, w szczątkach roślin i w glebie.

Mają 2 do 3 pokoleń w roku. Należy zastosować osłony rzędów, aby zapewnić fizyczną barierę chroniącą młode rośliny. Trzeba też wysiewać nasiona wcześniej, aby umożliwić dobre ukorzenienie się, zanim chrząszcze staną się problemem. Dojrzałe rośliny są mniej podatne na uszkodzenia. Wskazane są też rośliny pułapkowe, jak krzyżowe.

Zastosowanie grubej warstwy ściółki może z kolei zapobiec przedostawaniu się chrząszczy wiosną na powierzchnię. Na ziemię można też aplikować diamotecoeus lub olejek neem. To skuteczne metody kontroli dla hodowców ekologicznych. Są też insektycydy zawierające karbaryl, spinosad, bifentrynę i permetrynę.

szkodniki papryki

Szkodniki papryki i ich zwalczanie: miniarki liści Lyriomyza spp.

owady te wyjadają cienkie, białe, kręte ślady na liściach. Inwazja może spowodować białe plamy na liściach i ich przedwczesne opadanie. Wczesne porażenie może zmniejszyć plon owoców. Dorosła minarka to mała czarno-żółta mucha, która składa jaja w liściach. Larawy wylęgają się i żerują we wnętrzu liści. Dojrzałe larwy spadają z liści do gleby, gdzie się przepoczwarzają.

Czytaj również  Jak wytępić ślimaki w ogrodzie?

Cykl życiowy trwa tylko 2 tyg. przy ciepłej pogodzie. W roku może być 7-10 pokoleń. Trzeba sprawdzać sadzonki pod kątem oznak uszkodzenia przez miniarki przed sadzeniem. Usuwa się też rośliny z gleby natychmiast po zbiorach. Insektycydy używa się tylko, gdy zidentyfikowano szkody wywołane przez miniarki. Niepotrzebne opryski niszczą też bowiem ich naturalnych wrogów.

Szkodniki papryki i ich zwalczanie: zwójka liściowa Platynota sultana

ich larwy pokrywają liście i owoce jedwabną pajęczynką. Żerując powodują uszkodzenia zwiniętych liści i defoliację roślin. Owoce mogą mieć znaczne wygryzienia powodowane żerowaniem. Larwy wiją się energicznie, gdy są poruszone i mogą spaść z rośliny na jedwabnej nici. Dorosły owad to ćma, która może przelecieć wiele kilometrów w poszukiwaniu żeru.

Żeruje na lucernie, burakach cukrowych, papryce itp. Trzeba regularnie monitorować rośliny pod kątem oznak porażenia i usuwać chwasty z podłoża, bo mogą być żywicielami zwójek. Unika się też sadzenia papryki w pobliżu upraw buraków cukrowych i lucerny. Bacillus thuringiensis lub Entrust SC stosuje się do zwalczania zwójek metodami ekologicznymi. Można też robić opryski insektycydami.

Szkodniki papryki i ich zwalczanie: wołek Anthonomus Eugenii

larwy powodują uszkodzenia liści, pąków i młodych owoców. Żerują głównie w pąkach i owocach. Starsze owoce są zniekształcone i przebarwione. Pąki i owoce mogą też opadać z roślin. Dorosłe owady to małe czarne chrząszcze ryjkowce. Larwami są małe, kremowobiałe pędraki z brązowymi głowami, które po osiągnięciu dojrzałości mają długość ok. 0,6 cm. Rocznie jest wiele pokoleń.

Owad ten żeruje też na innych roślinach z rodziny psiankowatych. Usuwa się wszelkie rośliny psiankowatych rosnące w pobliżu uprawy papryki i sprząta opadłe owoce. Jeśli wołek stanie się problematyczny, w następnym roku potrzebna jest rotacja upraw. Dopuszczalne metody zwalczania obejmują opryski pyretryną i insektycydami. Trzeba też niszczyć pozostałości upraw po zbiorach.

Szkodniki papryki i ich zwalczanie: wciornastki Frankliniella occidentalis i Thrips tabaci

ich duża inwazja zniekształca liście i pąki. Liście stają się srebrzyste i nakrapiane czarnymi odchodami. Owady te żerując uszkadzają też kwiaty. Większość szkód powstaje jednak w wyniku przeniesienia wirusa plamistości pomidora (TSWV). Owady są małe (1,5 mm) i smukłe i najlepiej szukać ich za pomocą lupy. Dorosłe wciornastki są bladożółte do jasnobrązowych, a nimfy są mniejsze i jaśniejsze.

Czytaj również  Kwieciak pestkowiec

Raz zarażony owad wirusem TSWV, zachowuje zdolność jego przenoszenia do końca życia. Unika się sadzenia papryki obok cebuli, czosnku i zbóż, bo mogą gromadzić dużo wciornastków. Dobre są też odblaskowe ściółki na początku sezonu wegetacyjnego, co odstrasza wciornastki. Na duże inwazje stosuje się środki owadobójcze.

Szkodnik papryki robak owocowy pomidora (robak kukurydziany) Helicoverpa zea

larwy wgryzają się i żerują we wnętrzu owoców, powodując ich psucie. Owoce przedwcześnie czerwienieją i opadają, obniżając plony. Młode gąsienice są kremowobiałe z czarną głową i czarnymi włoskami. Starsze larwy mogą być żółtozielone do prawie czarnych, z drobnymi białymi liniami wzdłuż ciała i czarnymi plamami u podstawy włosków. Jaja są składane pojedynczo na górnej i dolnej powierzchni liścia.

Początkowo są kremowobiałe, a po 24 godz. rozwijają się brązowo-czerwone pierścienie i ciemnieją. Dorosły owad to bladozielona do brązowej, średniej wielkości ćma. Zimują jako poczwarki w glebie. To jeden z największych szkodników pomidorów, kukurydzy czy papryki. Konieczne jest wczesne zwalczanie larwowych nicieni, bo po wejściu do owoców są chronione przed opryskami.

Trzeba też monitorować rośliny pod kątem jaj i młodych larw. Bacillus thuringiensis lub Entrust SC można stosować do zwalczania ekologicznego. zwalczanie na plantacjach komercyjnych może wymagać odpowiedniego insektycydu.

Szkodniki papryki roztocz przędziorek dwuplamisty Tetranychus urticae

pajęczak ten powoduje liście nakrapiane na żółto i brązowe oraz pajęczynki pokrywające liście. Porażone liście mogą opadać. Roztocza mogą być widoczne pod lupą, jako małe poruszające się kropki na pajęczynach lub na spodniej stronie liści. Przędziorki rozwijają się lepiej w warunkach zakurzenie i zbytniego przelewania wodą. Opryskiwanie roślin silnym strumieniem wody może jednak pomóc niszczyć szkodnika.

fot. Eran Finkle

Stosuje się też mydło owadobójcze do roślin i insektycydy. Jednak niektóre środki chemiczne mogą zwiększać ich populację, zabijając też ich naturalnych wrogów.